Četnost narozených nedoslýchavých dětí

 

Výskyt (četnost) sluchových vad v ČR

V  České republice se udává četnost výskytu sluchových vad u novorozenců v rozmezí 6-12  z tisíce (tedy 600-1200 novorozeňat ročně se středně těžkou sluchovou vadou), z toho má jedno novorozeně z tisíce velmi těžkou sluchovou vadu (každý rok se tak narodí zhruba 80-100 neslyšících dětí). Bohužel je četnost sluchových vad daleko vyšší u dětí narozených předčasně. Samozřejmě, že často záleží na stupni nedonošení. Oproti již zmíněné četnosti sluchových vad novorozenců donošených, je četnost výskytu u nedonošených kolem 20 – 40 dětí z 1000 narozených.

Jen málokdo si uvědomuje, jak nezbytný je sluch a řeč k zařazení do společnosti. Bez sluchu a možnosti komunikace s lidmi, se může člověk snadno ocitnout v sociální izolaci.

Díky včasné diagnostice sluchových vad už v novorozeneckém či kojeneckém věku se může začít co nejdříve s rehabilitací sluchu, která zlepší psychomotorický vývoj dítěte, zvýší jeho komunikační možnosti a umožní rozvoj řeči. K normálnímu rozvoji řeči je nezbytný sluch.
Speciální vyšetření sluchu novorozenců je dostupné již na mnoha pracovištích novorozeneckých oddělení, zatím však nikoliv plošně v celé České republice.