Nadační fond Ozvěna pomáhá dětem a mladistvým
se sluchovým postižením.

Naše poslání

Umožnit dětem se sluchovým postižením integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit všech běžných aktivit a především podpořit jejich samostatnost v budoucím životě.

Náš cíl

Získávání finančních prostředků prostřednictvím grantových projektů, darů od partnerů, sponzorů či pořádáním benefičních akcí zaměřených na pomoc konkrétním dětem.

ETICKÝ KODEX Nadačního fondu OZVĚNA

  1. Nadační fond byl založen za účelem všestranné podpory dětí a mladých dospělých se sluchovým postižením.
  2. Získané prostředky používá na obecně prospěšný účel vždy transparentně a konkrétně.
  3. Dodržuje princip rozdělování nadačních příspěvků třetím osobám.
  4. Uveřejňuje pravidelně výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření.
  5. Minimalizuje náklady související se správou nadačního fondu, aby nejenom dodržoval zákonem stanovené omezení zapsané ve statutu, ale aby ušetřené prostředky mohly být použity pro plnění cílů a programů.
  6. Dbá na ochranu informací o osobních údajích žadatelů, které získají v souvislosti se žádostmi o nadační příspěvek.
  7. Projevuje úctu a vážnost ve vztahu k dárcům.
  8. Volí etické prostředky k propagaci své činnosti, jedná vždy s vědomím odpovědnosti za celkový obraz a vývoj neziskového sektoru.

Nadační fond Ozvěna je součástí příběhu více než 200 rodin po celé ČR.
Na pomoc dětem se sluchovým postižením se nám už povedlo sehnat a rozdělit miliony KČ.

Příběhy dětí, které si svůj nelehký osud nezvolily samy

Život se sluchovým postižením je pro člověka se zdravým sluchem nepředstavitelný stav. Nemožnost komunikace, obtížná orientace v prostoru, ale i mezi lidmi, velmi obtížné nebo zcela nemožné mluvení jsou jen některé z velkých překážek, které těmto lidem brání v běžném životě. V dětství, kdy se osobnost člověka teprve utváří, učí se všemu, co pro život potřebuje, je sluch zcela zásadní.

Existuje celá řada pomůcek, které mohou dětem se sluchovým postižením alespoň trochu usnadnit jejich složitou a namáhavou cestu na startu života a umožnit jim integraci do společnosti, vzdělávání, nabídnout jim rovnocennou šanci na běžný život.

Kvalitní sluchadla, baterie pro jejich napájení a další pomůcky jsou velmi nákladné a mnoho rodin si jejich pořízení pro své děti nemůže dovolit. A proto je tady Ozvěna. Prostřednictvím grantových projektů, darů od partnerů, sponzorů či pořádáním benefičních akcí shromažďuje finanční prostředky, které konkrétně a transparentně rozděluje konkrétním rodinám na konkrétní pomoc.

 

Lukášek

Tříletý Lukáš neměl lehký start do života. Štěstí se na něj usmálo v momentě, kdy si jej adoptovali manželé, které se o vlastní dítě snažili marně.

Lukášek je milované dítě, je však vážně nemocen, diagnostikováno má hned několik problémů. Oční vada, kongenitální adrenální hyperplazie, růstová retardace a oboustranná těžká vada sluchu. Rodiče jsou velkými bojovníky, na slovo neexistuje neslyší!

Nadační fond Ozvěna pomohl rodině Lukáška částkou 15.800 na pořízení nových kvalitních sluchadel.

,,

Dobrý den, paní Prokešová,
moc Vám a celé nadaci děkujeme za příspěvek na sluchadla pro našeho syna Lukáše. Lukášek sluchadla nosí po celý den a je to pro něj velký přínos. Se sluchadly už něco slyší, zlepšila se nám komunikace, Lukáš více rozumí. Chodíme na logopedii a také jsme zahájili spolupráci s Tamtamem, kteří nám také pomáhají.

Moc a moc vám děkujeme za vaši pomoc!!!
Moc jste nám a hlavně Lukášovi pomohli.

Věra Outěřická
Benátky nad Jizerou

Elenka

Čtyřleté sluníčko, tak ji popisuje její maminka. Měla se narodit jako zdravé vymodlené dítě. To se však nestalo. Elenka trpí vrozeným genetickým onemocněním Hajdu-Chaney syndromem, narodila se s rozštěpem patra, má nemocné ledviny, operovaný šelest srdce a kolobomy zornic, středně těžká vada sluchu. Péče o Elenku je velmi náročná, časově i finančně, rodina se snaží vystačit si sama, obstarat finance na vše potřebné.

Elenka je veselé dítě, s radostí ze života, to je pro rodiče každodenním impulsem bojovat za lepší zítřky. Jednu starost jsme pomohli vyřešit, přispěli jsme částkou 30.000 Kč na nová sluchadla a vzdálený mikrofon ke sluchadlům pro Elenčinu lepší orientaci v prostoru.

,,

Dobrý den, paní Prokešová,
chtěla bych Vám z celého srdce poděkovat za finanční dar od Vaší nadace Ozvěna, taktéž všem milým jejím dárcům. Elenka má nová sluchadla druhý měsíc a je vidět, jak začala vnímat nové zvuky a je s nimi spokojená. Při jízdě v autě sama oznámila, že slyší projíždějící auta, a že dřív je neslyšela. Tak jsem za volantem otírala slzy. Sluchadla jí nepadají a venku je úžasné, že díky přístroji Roger-on Eli vnímá, i když mě nevidí. Otevřel se jí tak větší prostor k samostatnosti a přitom je ve větším bezpečí.

Vím, že dcera nikdy nebude slyšet jako zdravý člověk, ale věřím, že díky pomoci, kterou jste nám poskytli poskočí zas ve vnímání a porozumění světa kolem o kus dál. A na to se moc těším.

Děkuji i za Váš lidský přístup a podporu, moc si toho vážím. Přeji ať se Vám daří v osobní i profesním životě a společně s Ozvěnou pokračuje v rozdávání radosti.

Lucie Šajdlerová s dcerou Elenkou

Alena

Mladá veselá slečna, 24 let, od malička neslyšící, po prodělání zánětu mozkových blan v dětství. Ve dvou letech byla implantována a je uživatelkou kochleárního implantátu.

Základní školu dokončila s vyznamenáním, nyní studuje na střední škole pro neslyšící v Praze, obor hotelnictví a cestovní ruch. Ráda by v budoucnu pracovala ve školství, třeba jako asistentka pedagoga a pomáhala dětem, které neslyší. Ráda jezdí na kole, kolečkových bruslích, miluje svoji rodinu, která je jí velkou oporou. Obzvlášť mamince je vděčná za obětavost, se kterou se snaží Alenku podporovat a provést životem co nejlépe.

Alenka, potřebovala nový řečový procesor do kochleárního implantátu. Náklady jsou nemalé. Ozvěna přispěla částkou 35 000 Kč. Alence držíme palce do dalšího studia.

,,

Dobrý den,
Ještě jednou bychom Vám s dcerou Alenou rádi poděkovali za Váš finanční dar-příspěvek. Nejde slovy ani vyjádřit pocit radosti a hlavně usnadnění slyšení s lepším přístrojem. Dne 10. 1. 22 byl Aleně v nemocnici Motol vydán po 10letech užívání staršího typu přístroje nový typ – N7. Zároveň má i nové sluchadlo na druhé ucho, což nový přístroj umožňuje.

Velice děkujeme a přikládáme foto přístroje na který byli penízky použity.

S pozdravem Škrbelova Hana
s dcerou Alenou

 

Kolik „stojí“ nedoslýchavé dítě?

Když se vám narodí dítě, které je nedoslýchavé nebo má trvalou ztrátu sluchu, čeká vás pořízení mnoha kompenzačních pomůcek. Jedině s nimi, pokud víte o diagnóze včas, má šanci na integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci účastnit se společenských, sportovních a volnočasových aktivit.

klikněte zde pro podrobnosti

Základem jsou sluchadla, která se pořizují ve většině případů v páru. Cena páru se pohybuje v rozmezí 70 000 – 90 000 Kč. Zdravotní pojišťovna přispívá jednou za 5 let částkou 10 000 Kč na jedno sluchadlo, zbytek ceny je na rodičích. Pokud vaše dítě sluchadlo ztratí, ZP už na nové nepřispěje, dokud neskončí pětileté období od posledního příspěvku.

Dále budete potřebovat baterie do sluchadel. Balení na měsíc (6 kusů) stojí v průměru 300 – 400 Kč. Tuto částku musíte platit měsíčně. Baterie nejsou dobíjecí.

Další položkou je sušička na sluchadla, díky které se dají udržet v dobrém stavu a funkční po dobu zmíněných 5 let. Cena sušičky je 1 500 – 2 500 Kč, k tomu je třeba dokupovat vysoušecí tablety, jejichž cena je 500 Kč (opět každoměsíční platba).

Dokud je dítě malé, hrozí ztráta sluchadel. Vyplatí se je pojistit (proti ztrátě, ale také proti odcizení). Roční pojistka činí 2 000 – 3 000 Kč. Pojistka se vztahuje vždy na konkrétní typ sluchadel. Při jejich výměně je nutné uzavřít pojistku novou, což s sebou nese nutnost nové úhrady.

Spolu s užíváním sluchadel jde ruku v ruce jejich servis. Běžná cena za opravu nebo jen prohlídku a kontrolu se pohybuje v rozmezí 1 500 – 5 000 Kč. Servis se v ideálním případě provádí 1x za rok.

Další důležitou položkou je výroba individuální tvarovky ke sluchadlům. Tu naštěstí hradí pojišťovna. Ovšem maximálně 1x ročně. Pokud dítě roste rychleji je úhrada na rodičích. Cena je cca 600 – 800 Kč za jeden pár tvarovek.

Následují další velmi užitečné nástroje, které sice nejsou nezbytné, ale velkou měrou zvyšují komfort života dítěte i jeho rodiny či pedagogů. Je to například vzdálený mikrofon do hlučné třídy sloužící k tomu, aby dítě lépe rozumělo učiteli. Vzdálený mikrofon je vhodný již pro děti ve školce, školní děti ho potřebují nutně, a to včetně studia na střední i vysoké škole. Cena záleží na značce a typu sluchadel a pohybuje se v rozmezí 6 000 – 40 000 Kč. Jeho životnost je cca 5 – 6 let a mění se vždy se změnou značky sluchadel. 

Další mikrofon na obdobném principu, ovšem jiný typ využívají děti i k poslechu televize. Jeho cena je 5 000 – 30 000 Kč.

 

Modelový příklad nezbytných nákladů: 

Do 16 let věku dítěte pořídíte 4x sluchadla (počítáno po 5 letech, kdy máte nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny):

Ve třech měsících poprvé za cenu 68 000 Kč (z toho 20 000 Kč hradí pojišťovna, na rodičích je doplatek 48 000 Kč)

V 6 letech podruhé za cenu 72 000 Kč (z toho 20 000 Kč hradí pojišťovna, na rodičích je doplatek 52 000 Kč).

V 11 letech potřetí za cenu 92 000 Kč (z toho 20 000 Kč hradí pojišťovna, na rodičích je doplatek 72 000 Kč).

V 16 letech počtvrté za cenu 92 000 Kč (z toho 20 000 Kč hradí pojišťovna, na rodičích je doplatek 72 000 Kč).

Za 16 let zaplatíte za baterie do sluchadel cca 67 000 Kč, za pojištění cca 40 000 Kč, za servis cca 45 000 Kč.

Celkem (bez příslušenství, které je ovšem velmi důležité) rodina musí vedle běžných výdajů sehnat pro své nedoslýchavé dítě v jeho prvních 16 letech života cca 400 000 Kč. V průměru to pak vychází na 25 000 Kč každý rok, náklady jsou ovšem nárazové, obvykle větší částky najednou. Zkušenost navíc bohužel ukazuje, že to bývá o dost víc.

 

Máte-li pocit, že to není moc, gratulujeme vám, máte se dobře. Je důležité si uvědomit, že to nejsou výdaje dobrovolné. Je to nutnost. Často se bohužel jedná o rodiny, které si takové výdaje nad rámec těch běžných nemohou dovolit. A pro ty je tu Ozvěna.

Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří si toto dovolit mohou, zvažte prosím podporu Ozvěně a jejím prostřednictvím rodinám, které to potřebují.

Děkujeme Vám.

Každá pomoc se počítá

Pomáháme transparentně, konkrétně, bezpečně. Přidejte se a podpořte nás.

Jsme vděční za jakoukoli podporu. Pokud chcete pomoci přímo konkrétním dětem se sluchovým postižením nebo podpořit chod Nadačního fondu Ozvěna, máte několik možností. Rádi vám vše vysvětlíme a pomůžeme vybrat ten správný způsob podpory. Firmám rádi vystavíme darovací smlouvu pro zaúčtování daru.

Přímá podpora na darujme.cz

Chcete-li pro nezištnou podporu NF Ozvěna využít rychlý odkaz na portále darujme.cz, stačí kliknout na odkaz níže.

Děkujeme
za podporu!

Číslo účtu nadačního fondu Ozvěna je 2100597827 / 2010.
Veškeré potřebné formality včetně darovací smlouvy připravíme a zařídíme.

naši partneři

Děkujeme!