Možnosti vyšetření sluchu

 

Otoakustické emise (OAE, TEOAE)
Tato metoda je časově nenáročná a výsledky ve smyslu záchytu možných sluchových vad u novorozenců jsou velice uspokojivé. V ČR se zatím neprovádí toto vyšetření v porodnicích plošně, ale již mnoho pracovišť tuto metodu k časné diagnostice poruch sluchu všech novorozenců používá. Dítě se při ní vyšetřuje na novorozeneckém oddělení mezi druhým a  pátým dnem pobytu, většinou ve spánku v tiché místnosti, aby bylo klidné a šlo dobře vyšetřit.

Do ucha se dítěti vloží malá sonda, která vysílá zvuky a zároveň zaznamenává tzv. emise – což jsou zvukem (ze sondy) evokované (vzniklé) „odpovědi“ zevních vláskových buněk hlemýždě (vnitřního ucha). Výsledkem je buď, že jsou OAE výbavné – tedy jsou patrny emise zevních vláskových buněk, což svědčí pro správnou funkci těchto buněk, není tedy žádná sluchová vada zevního, středního nebo vnitřního ucha. Naopak druhým výsledkem je, že jsou OAE nevýbavné, což může poukazovat na vadu sluchu.

K výbavným otoakustickým emisím je zapotřebí nejen správné funkce zevních buněk hlemýždě, ale i vzdušného a funkčního středouší a zvukovodu. Proto, ne vždy jejich nevýbavnost musí znamenat nitroušní (percepční) nedoslýchavost. Nedojde-li k vyvolání emisí, a to se může stát až u třiceti procent dětí, je vhodné vyšetření opakovat po čtrnácti dnech, případně po měsíci.

Příčinou nevýbavnosti může být mazová zátka zvukovodu (ORL lékař musí u nevýbavných emisí zkontrolovat zvukovod), nebo problém ve středouší – změny středoušních kůstek, tekutina ve středouší (ta se někdy především při komplikovaném porodu může do středouší dostat) – pak je důležité provést vyšetření středouší – tympanometrii).

Tympanometrie
rovněž objektivní vyšetření, které se provádí na ORL. Jedná se o vyšetření poddajnosti bubínku, které je závislé na poměrech ve středouší. Výsledkem jsou tři křivky. Křivka A znamená vzdušné středouší, dle výšky křivky se i usuzuje na změny řetězu kůstek, křivka B znamená tekutinu ve středouší, křivka C je podtlak ve středouší. Pokud tedy dítě nemá výbavné OAE a má tympano A, je podezření na poruchu v hlemýždi (vnitřním uchu).

BERA (Brainstem Evoked Responses Audiometry)
je objektivní audiologické vyšetření. Znamená v podstatě objektivní audiometrii, zaznamenávající zvukem evokované mozkové potenciály (v praxi to znamená, že se do sluchátek pacienta přivádí tóny, na které mozek, respektive mozkový kmen slyšícího pacienta reaguje jistou elektrickou aktivitou – tu zaznamenávají sondy přiložené na hlavu).

SSEP (Steady State Evoked Potentials)
ustálené evokované potenciály – toto vyšetření umožňuje měření na frekvenčním rozsahu 250 Hz až 8 kHz na hladinách slyšení od 10 do 125 dB. Výsledky se vynášejí do SSEP grafu, z kterého se odečítají odpovědi na řadě frekvencí. Tento přístroj umožňuje odvodit tzv. odhadovaný audiogram, tzn. laicky řečeno hodnotu, kterou začíná pacient slyšet. Pro vyšetření je ale nutný klid a spolupráce pacienta, vyšetření může trvat 1-2 hodiny, kdy pacient musí klidně ležet. U malých dětí je tedy k vyšetření často nutný spánek navozený chloralhydrátem nebo celková anestezie.