Informace k aktuálně vyhlašovaným výzvám o finanční příspěvek naleznete ZDE.

Nadační fond Ozvěna
pomáhá dětem a mladistvým
se sluchovým postižením.

Naším posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit všech běžných aktivit a především podpořit jejich samostatnost v budoucím životě.

Naším cílem je získávání finančních prostředků prostřednictvím grantových projektů, darů od partnerů, sponzorů či pořádáním benefičních akcí zaměřených na pomoc konkrétním dětem.

Pomáháme dětem ve věku 0–18 let a dále podporujeme mladistvé
ve věku 18–25 let, zde však musí žadatel doložit potvrzení o studiu.

Aktuálně

Nadační fond Ozvěna je součástí příběhu více než 200 rodin po celé ČR.
Povedlo se nám sehnat a rozdělit více než 2,7 milionu Kč na pomoc dětem se sluchovým postižením.

Lukášek

Tříletý Lukáš neměl lehký start do života, štěstí se na něj usmálo v momentě, kdy si jej adoptovali manželé, které se o vlastní dítě snažili marně…

Elenka

Čtyřleté sluníčko, jak ji popisuje její maminka. Měla se narodit jako zdravé vymodlené dítě. To se však nestalo. Elenka trpí vrozeným genetickým onemocněním…

Alena

Mladá veselá slečna, od malička neslyšící, po prodělání zánětu mozkových blan. Zvuk nyní vnímá prostřednictvím kochleárního implantátu.

Každá pomoc se počítá

Pomáháme transparentně, konkrétně, bezpečně. Přidejte se a podpořte nás.

Jsme vděční za jakoukoli podporu. Pokud chcete pomoci přímo konkrétním dětem se sluchovým postižením nebo podpořit chod Nadačního fondu Ozvěna, máte několik možností. Rádi vám vše vysvětlíme a pomůžeme vybrat ten správný způsob podpory. Firmám rádi vystavíme darovací smlouvu pro zaúčtování daru.

Přímá podpora na darujme.cz

Chcete-li pro nezištnou podporu NF Ozvěna využít rychlý odkaz na portále darujme.cz, stačí kliknout na odkaz níže.

Děkujeme
za podporu!

Číslo účtu nadačního fondu Ozvěna je 2100597827 / 2010.
Veškeré potřebné formality včetně darovací smlouvy připravíme a zařídíme.

naši partneři

Děkujeme!

Vážení přátelé,
moc si vážím práce Nadačního fondu Ozvěna v čele s jeho ředitelkou Pavlou Prokešovou. Funguje již 9 let a já jsem velmi rád za každého člověka, který pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba. Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Můžeme o nich snít a mluvit. Pokud ale nezačneme měnit k lepšímu věci, na které můžeme sami dosáhnout a ovlivnit je, nic se nezmění. Ani věci kolem nás, a už vůbec ne svět, ve kterém žijeme… Pomáhejme proto i my. Nikdy nevíme, kdo z našich blízkých bude pomoc potřebovat také.

Váš Martin Půta,
hejtman Libereckého kraje

Vážená paní ředitelko,
se svým manželem Martinem se věnujete, oba podle svých dispozic, ušlechtilé činnosti. Martin již více než 20 let pečuje o hudbu a její dopad na kulturní zhodnocování severočeského regionu, zvláště v České Lípě a širokém okolí, přesahující i hranice s Německem. Vy jste se ujala bohulibé péče o nedoslýchavé děti a mládež. Dobře si uvědomuji, jak cenná je činnost Vás obou. Vaše starost o křehké dětské a mladistvé lidské bytosti, je jistě druhým lidem příkladem, že bolesti a nemoci, resp. nedostatečnosti v životě člověka a jeho blízkých, se dají překonávat, když se najdou ušlechtilá srdce dobrodinců a velkorysost jejich úmyslů. Jak rád bych každému, kdo vnímá potřeby a nedostatky nedoslýchavých našich bližních, povzbudil a poděkoval jim za jejich štědrost a lásku. Pevně věřím, že pro svou mimořádně krásnou službu ve prospěch potřebných, najdete odezvu u těch, kteří smýšlejí podobně jako Vy a Váš manžel. Kéž by jejich ODEZVA přinesla bohatý užitek pro NF OZVĚNU.
Bůh Vám všem žehnej!

Srdečné pozdravy Vám, Vaší rodině i všem dobrodincům.

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

,,

Jako houslistka a zpěvačka si svou existenci bez sluchu neumím vůbec představit, musím mít povědomí o každé intonační odchylce a soustředit se na zvuk a jeho vibrace. Přesto je pro mne vůbec nejdůležitější žít v klidném prostředí, chránit si maximálně své uši a sluch, umět vnímat ticho a naslouchat svým myšlenkám.

Iva Bittová,
patronka nadačního fondu Ozvěna