I vy nám můžete

(pomoci pomáhat)

Nadační fond Ozvěna pomáhá dětem a mladistvým
se sluchovým postižením.

Teď ale potřebuje sám pomoc.
Děkujeme, že jste se dostali až sem. Vážíme si vašeho zájmu.

Naše poslání

Umožnit dětem se sluchovým postižením integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit všech běžných aktivit a především podpořit jejich samostatnost v budoucím životě.

Náš cíl

Získávání finančních prostředků prostřednictvím grantových projektů, darů od partnerů, sponzorů či pořádáním benefičních akcí zaměřených na pomoc konkrétním dětem.

Nadační fond Ozvěna je součástí příběhu více než 180 rodin po celé ČR.
Na pomoc dětem se sluchovým postižením se nám už povedlo sehnat a rozdělit miliony Kč.

Všechny peníze, které seženeme od dárců rozdělujeme rodinám dětí, které to potřebují.
Na samotný provoz Nadačního fondu sháníme prostředky z grantů, prodejem propagačních předmětů i jinak. I přesto, že jsme se zařídili velmi úsporně, sehnané peníze na provoz nestačí.

Prosíme, pomozte nám pomáhat.
Přispějte na provoz Nadačního fondu Ozvěna.

Jak a proč pomáháme?

Život se sluchovým postižením je pro člověka se zdravým sluchem nepředstavitelný stav. Nemožnost komunikace, obtížná orientace v prostoru, ale i mezi lidmi, velmi obtížné nebo zcela nemožné mluvení, to jsou jen některé z velkých překážek, které těmto lidem brání v běžném životě. V dětství, kdy se osobnost člověka teprve utváří, učí se všemu, co pro život potřebuje, je sluch zcela zásadní.

Existuje celá řada pomůcek, které mohou dětem se sluchovým postižením alespoň trochu usnadnit jejich složitou a namáhavou cestu na startu života a umožnit jim integraci do společnosti, vzdělávání, nabídnout jim rovnocennou šanci na běžný život.

Kvalitní sluchadla, baterie pro jejich napájení a další pomůcky jsou velmi nákladné a mnoho rodin si jejich pořízení pro své děti nemůže dovolit. A proto je tady Ozvěna. Prostřednictvím grantových projektů, darů od partnerů, sponzorů či pořádáním benefičních akcí shromažďuje finanční prostředky, které konkrétně a transparentně rozděluje konkrétním rodinám na konkrétní pomoc.

Pomáháme transparentně, konkrétně, bezpečně.
Přidejte se a podpořte nás.

Kolik „stojí“ nedoslýchavé dítě?

Když se vám narodí dítě, které je nedoslýchavé nebo má trvalou ztrátu sluchu, čeká vás pořízení mnoha kompenzačních pomůcek. Jedině s nimi, pokud víte o diagnóze včas, má šanci na integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci účastnit se společenských, sportovních a volnočasových aktivit.

klikněte zde pro podrobnosti

Základem jsou sluchadla, která se pořizují ve většině případů v páru. Cena páru se pohybuje v rozmezí 70 000 – 90 000 Kč. Zdravotní pojišťovna přispívá jednou za 5 let částkou 10 000 Kč na jedno sluchadlo, zbytek ceny je na rodičích. Pokud vaše dítě sluchadlo ztratí, ZP už na nové nepřispěje, dokud neskončí pětileté období od posledního příspěvku.

Dále budete potřebovat baterie do sluchadel. Balení na měsíc (6 kusů) stojí v průměru 300 – 400 Kč. Tuto částku musíte platit měsíčně. Baterie nejsou dobíjecí.

Další položkou je sušička na sluchadla, díky které se dají udržet v dobrém stavu a funkční po dobu zmíněných 5 let. Cena sušičky je 1 500 – 2 500 Kč, k tomu je třeba dokupovat vysoušecí tablety, jejichž cena je 500 Kč (opět každoměsíční platba).

Dokud je dítě malé, hrozí ztráta sluchadel. Vyplatí se je pojistit (proti ztrátě, ale také proti odcizení). Roční pojistka činí 2 000 – 3 000 Kč. Pojistka se vztahuje vždy na konkrétní typ sluchadel. Při jejich výměně je nutné uzavřít pojistku novou, což s sebou nese nutnost nové úhrady.

Spolu s užíváním sluchadel jde ruku v ruce jejich servis. Běžná cena za opravu nebo jen prohlídku a kontrolu se pohybuje v rozmezí 1 500 – 5 000 Kč. Servis se v ideálním případě provádí 1x za rok.

Další důležitou položkou je výroba individuální tvarovky ke sluchadlům. Tu naštěstí hradí pojišťovna. Ovšem maximálně 1x ročně. Pokud dítě roste rychleji je úhrada na rodičích. Cena je cca 600 – 800 Kč za jeden pár tvarovek.

Následují další velmi užitečné nástroje, které sice nejsou nezbytné, ale velkou měrou zvyšují komfort života dítěte i jeho rodiny či pedagogů. Je to například vzdálený mikrofon do hlučné třídy sloužící k tomu, aby dítě lépe rozumělo učiteli. Vzdálený mikrofon je vhodný již pro děti ve školce, školní děti ho potřebují nutně, a to včetně studia na střední i vysoké škole. Cena záleží na značce a typu sluchadel a pohybuje se v rozmezí 6 000 – 40 000 Kč. Jeho životnost je cca 5 – 6 let a mění se vždy se změnou značky sluchadel. 

Další mikrofon na obdobném principu, ovšem jiný typ využívají děti i k poslechu televize. Jeho cena je 5 000 – 30 000 Kč.

 

Modelový příklad nezbytných nákladů: 

Do 16 let věku dítěte pořídíte 4x sluchadla (počítáno po 5 letech, kdy máte nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny):

Ve třech měsících poprvé za cenu 68 000 Kč (z toho 20 000 Kč hradí pojišťovna, na rodičích je doplatek 48 000 Kč)

V 6 letech podruhé za cenu 72 000 Kč (z toho 20 000 Kč hradí pojišťovna, na rodičích je doplatek 52 000 Kč).

V 11 letech potřetí za cenu 92 000 Kč (z toho 20 000 Kč hradí pojišťovna, na rodičích je doplatek 72 000 Kč).

V 16 letech počtvrté za cenu 92 000 Kč (z toho 20 000 Kč hradí pojišťovna, na rodičích je doplatek 72 000 Kč).

Za 16 let zaplatíte za baterie do sluchadel cca 67 000 Kč, za pojištění cca 40 000 Kč, za servis cca 45 000 Kč.

Celkem (bez příslušenství, které je ovšem velmi důležité) rodina musí vedle běžných výdajů sehnat pro své nedoslýchavé dítě v jeho prvních 16 letech života cca 400 000 Kč. V průměru to pak vychází na 25 000 Kč každý rok, náklady jsou ovšem nárazové, obvykle větší částky najednou. Zkušenost navíc bohužel ukazuje, že to bývá o dost víc.

 

Máte-li pocit, že to není moc, gratulujeme vám, máte se dobře. Je důležité si uvědomit, že to nejsou výdaje dobrovolné. Je to nutnost. Často se bohužel jedná o rodiny, které si takové výdaje nad rámec těch běžných nemohou dovolit. A pro ty je tu Ozvěna.

Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří si toto dovolit mohou, zvažte prosím podporu Ozvěně a jejím prostřednictvím rodinám, které to potřebují.

Děkujeme Vám.

Vážení přátelé,
moc si vážím práce Nadačního fondu Ozvěna v čele s její ředitelkou Pavlou Prokešovou. Funguje již 9 let a já jsem velmi rád za každého člověka, který pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba. Svět kolem nás potřebuje změny k lepšímu. Můžeme o nich snít a mluvit. Pokud ale nezačneme měnit k lepšímu věci, na které můžeme sami dosáhnout a ovlivnit je, nic se nezmění. Ani věci kolem nás, a už vůbec ne svět, ve kterém žijeme… Pomáhejme proto i my. Nikdy nevíme, kdo z našich blízkých bude pomoc potřebovat také.

Váš Martin Půta,
hejtman Libereckého kraje

Vážená paní ředitelko,
se svým manželem Martinem se věnujete, oba podle svých dispozic, ušlechtilé činnosti. Martin již více než 20 let pečuje o hudbu a její dopad na kulturní zhodnocování severočeského regionu zvláště v České Lípě a širokém okolí, přesahující i hranice s Německem . Vy jste se ujala bohulibé péče o nedoslýchavé děti a mládež. Dobře si uvědomuji, jak cenná je činnost Vás obou. Vaše starost o křehké dětské a mladistvé lidské bytosti je jistě druhým lidem příkladem, že bolesti a nemoci, resp. nedostatečnosti v životě člověka a jeho blízkých, se dají překonávat, když se najdou ušlechtilá srdce dobrodinců a velkorysost jejich úmyslů. Jak rád bych každému, kdo vnímá potřeby a nedostatky nedoslýchavých našich bližních, povzbudil a poděkoval jim za jejich štědrost a lásku. Pevně věřím, že pro svou mimořádně krásnou službu ve prospěch potřebných, najdete odezvu u těch, kteří smýšlejí podobně jako Vy a Váš manžel. Kéž by jejich ODEZVA přinesla bohatý užitek pro NF OZVĚNU.
Bůh Vám všem žehnej!

Srdečné pozdravy Vám, Vaší rodině i všem dobrodincům.

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický

Nezištná podpora

Pokud chcete nezištně podpořit činnost Nadačního fondu Ozvěna, budeme vám velmi vděční. Pro rychlý převod peněz můžete využít QR kód nebo můžete ručně zadat číslo účtu v příkazu k úhradě. Děkujeme!

Můžete-li nás podporovat pravidelně, nastavte si prosím trvalou platbu.

I velmi malé částky nám moc pomohou, když se najde více takových dárců.

Pokud jste firma a chcete nás podpořit prostřednictvím darovací smlouvy, kontaktujte nás prosím, zařídíme vše potřebné tak, abyste s tím měli co nejméně práce (kontakt ZDE).

Číslo účtu
Nadačního fondu Ozvěna

2100597827 / 2010

QR platba

Přímá podpora na darujme.cz

Pro nezištnou podporu NF Ozvěna můžete využít zabezpečeneu platbu přes portál darujme.cz. 

Zvažte, prosím, pravidelnou podporu, která nám velmi pomůže. 

I malé částky jsou pro nás velkou pomocí.

Děkujeme!

 

Děkujeme!