Příspěvek na kompenzační pomůcky

 

Příspěvky na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené se řídí podle zákona č.329/2011 Sb. o dávkách pro zdravotně
postižené v platném znění.

Podle tohoto zákona má nárok na jednorázový příspěvek na opatření rehabilitační a kompenzační pomůcky ten, jež pomůcku dle potvrzení lékaře potřebuje, bez ohledu na věk.

Příspěvky se vztahují na přesně vymezené pomůcky včetně limitů výše jejich uplatnění. Viz uvedené údaje níže.

Co je potřeba pro poskytnutí příspěvku udělat?

Vybrat si požadovanou konkrétní pomůcku, zakoupit ji a uschovat účet.

S žádostí (k vyzvednutí na spádovém městském úřadě), na které vyplníte údaje o žadateli a souhlas se zpracováním osobních údajů, dojděte pro potvrzení ke svému ORL lékaři či foniatrovi. Ten uvede, zda pomůcku hradí – nehradí nebo propůjčuje či nepropůjčuje zdravotní pojišťovna a zda uvedenou pomůcku klient skutečně potřebuje. Nulová finanční spoluúčast zdravotní pojišťovny je hlavním kritériem pro nárok na příspěvek.

S potvrzenou žádostí a účtenkou za zakoupenou pomůcku zajděte na sociální odbor městského úřadu, kde věc okamžitě vyřídí, neboť nepodléhá žádnému schvalovacímu řízení s čekáním na výsledek.

Pokud nemá klient pomůcku ještě zakoupenou, ale má cenovou nabídku, může dojít zažádat o příspěvek s touto nabídkou a peníze dostane předem. Zpětně však musí doložit, že věc skutečně zakoupil.

Příspěvky se vztahují na:

Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

a) signalizační systémy nahrazující zvukové signály světelnou či vibrační signalizací, včetně instalace; jedná se například o signalizaci pláče dítěte, bytového zvonku, domovního zvonku, telefonního zvonění či výstražných jevů,

b) speciální programové vybavení pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakového jazyka; jedná se o aplikace do telefonu a programy do osobního počítače.

 

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka: individuální indukční smyčka.

 

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

a) elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek,

b) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené.

 

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:

a) pomůcka pro poslech zařízení způsobilého k reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání nebo pomůcka pro poslech zařízení k reprodukci zvukových nebo zvukově obrazových záznamů,

b) telefonní zesilovač,

c) pomůcka pro přenos zvuku; jedná se o mikrofon nebo přijímač, případně o jejich kombinaci.

 

5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. a) a b) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:

zařízení umožňující komunikaci; jedná se o zařízení s podporou minimálně 4G LTE internetu, předním fotoaparátem minimálně 2 Mpx, displejem minimálně 5,8″, a optickou stabilizací obrazu.

Výše příspěvku na sluchadlo od pojišťovny

 

Zdravotní pojišťovny přispívají na sluchadlo jednou za pět let. Je nutné vnímat, že se jedná jen o jedno sluchadlo na jedno ucho. Výše příspěvku je pevně stanovená částka, která závisí na rozsahu ztráty sluchu.

Výši příspěvku lékař nebo lékařka ani dodavatel sluchadla neovlivní.

Nicméně přidělení příspěvku je možné pouze u lékaře/lékařky s licencí k výdeji sluchadel. Tedy obor foniatrie, a to včetně dětí, anebo lékaři ORL, jež mají vystavený příslušný certifikát.

Výše příspěvků:

U dětí do 18 let včetně činí úhrada pojišťovny 10 000 Kč na jedno sluchadlo. V případě, že je dětem ordinováno lékařem i sluchadlo na druhé ucho, pojišťovna hradí totožnou částku i na druhé sluchadlo. U dospělých pacientů od 19 let je stanovena úhrada na 7 000 Kč za jedno sluchadlo, v případě splnění příslušných indikačních kritérií i na sluchadlo na druhé ucho.

Příspěvek od zdravotní pojišťovny je možné čerpat jedenkrát za pět let.