Příspěvek na školné v ZUŠ, sport i volný čas

 

Nadační fond Ozvěna má ve svém programu také podporu volnočasových aktivit dětí s trvalou ztrátou sluchu.  Na základě podané žádosti a jejím následném projednání a schválení správní radou nadačního fondu, je možné  poskytnout finanční podporu například na uhrazení ročního školného v ZUŠ, na úhradu příspěvků sportovních či dalších volnočasových aktivit těchto dětí.

Cílem Nadačního fondu Ozvěna je podpora dětí s trvalou ztrátou sluchu v jejich samostatnosti a plnohodnotném budoucím životě ve všech jeho směrech – kulturním, sportovním i každodenním společenském.

Proto budeme i v těchto oblastech dětem velmi rádi pomáhat.

Přílohy: